CÂU CHUYỆN CỦA HANA
SẢN PHẨM NỔI BẬT
310,000410,000
310,000410,000
505,000675,000
360,000520,000
410,000590,000
330,000490,000
BÁNH KEM SINH NHẬT
sinhnhat
BÁNH KEM CƯỚI – HỎI
BÁNH KEM CÁC DỊP LỄ
BÁNH KEM KỈ NIỆM – KHAI TRƯƠNG – CHÚC MỪNG
310,000410,000
310,000410,000
505,000675,000
360,000520,000
410,000590,000
330,000490,000
310,000410,000
310,000410,000
505,000675,000
360,000520,000
410,000590,000
330,000490,000
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG